Księgowość spółek – Przeczytaj żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Zapewniamyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w zakresie której wykonujemyczynności związane z założeniem iprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym jak też podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i wiele innych. Księgowość prowadzona w sposób fachowyorazskrupulatny to doskonały wybór, który pozwoliklientowi mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla przedsiębiorstwdostępne są w trzechwariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla spółek zawsze jest odpowiednioskrojona do potrzeb konkretngo przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dobierzemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość przedsiębiorstwa utrzymaną na najwyższym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się te oto usługi oraz czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej otworzeniu,

Doradztwo przy otwieraniu spółki z o.o. (w tym, przede wszystkim podatkowe i rachunkowe),

Prowadzenie rejestrów handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych jak również prawnych,

Obsługa płacowa iZUS (aktualna obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków orazpozostałychinstytucji,

Sporządzanierocznychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków oraz strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemy3Pakiety usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresubieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  możnazałożyć od razu przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed spisaniem umowy spółki warto przeanalizować kilka kwestii. Są to m.in. następującezagadnienia: Spisać umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w modelu S 24 przez sieć czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobligowany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyćefektywność działalności? Te jakwiele innych wątpliwościprzybliży Ci nasz Zespół księgowy.